Podziękowania dla Patrycji i Agnieszki!

Jak  wszyscy wiecie, na dzisiejszym walnym zebraniu będziemy podsumowywać rok działalności oraz przygotujemy się do kolejnego. Najważniejszym jednak punktem będzie pożegnanie z dwójką członków zarządu, bez których to stowarzyszenie nigdy by nie powstało. Mowa oczywiście o inicjatorce i pomysłodawczyni obecnej formy stowarzyszenia Patrycji Kozieł oraz dbającej o wszystkie dokumenty,  twórczyni genialnych, najważniejszych prac graficznych 2013 roku Agnieszce Pełce. Na swoich wątłych barkach dziewczyny ciągnęły całe stowarzyszenie od samego jego początku angażując się w nie bez reszty. To dzięki nim podjęliśmy się jego stworzenia i tylko dzięki nim przebrnęliśmy przez najtrudniejszy, pierwszy rok. Praktycznie bez pomocy stworzyły statut i całą konieczną dokumentację będącą ramami naszego działania, prowadziły sprawozdania, pisały uchwały a na koniec rozliczyły 2013 rok co wymagało tytanicznej pracy i poświęcenia ogromnej ilości godzin. Długo by wymieniać wszystkie zasługi Patrycji i Agnieszki – za nie wszystkie w imieniu swoim, władz stowarzyszenia i wszystkich jego członków składam niniejszym serdeczne podziękowania. Mam nadzieję, że mimo braku czasu i innych obowiązków ciągle możemy liczyć na Wasze wsparcie, pomoc i oczywiście udział we wspólnych imprezach.
Bez Was nie byłoby RoleOpole.
Dziękujemy!

jarek