Sportowe Tłuste Czwartki w WCK – REGULAMIN

REGULAMIN IMPREZY SPORTOWEJ TŁUSTE CZWARTKI W CWK

 

 1. Organizatorami imprezy TŁUSTE CZWARTKI W CWK jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu ul. Barlickiego 13, 45-083, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu przy ul. Wrocławskiej 158 45-835, Urząd Miasta Opola, Rynek Ratusz, 45-015 Opole, Stowarzyszenie Slow Your Board, Stowarzyszenie RoleOpole oraz Red Wheel-Szkółka Rolkarska.
 2. Celem imprezy jest popularyzacja longboardu, rolek, sportu i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu mieszkańców Miasta Opola.
 3. Miejscem imprezy jest Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu przy ul. Wrocławskiej 158.
 4. Impreza ma charakter bezpłatny i otwarty.
 5. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Uczestnicy biorący udział w zajęciach sportowych nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do uprawiania sportu.
 6. Osoby nieletnie biorące udział w zajęciach sportowych takich jak longboard, rolki, wrotki zobowiązane są do posiadania kasków ochronnych.
 7. Warunkiem udziału w imprezie jest zapoznanie się z regulaminem.
 8. Wzięcie udziału w imprezie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 9. Organizator imprezy nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
 10. Zapoznanie się z regulaminem przez uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem o nie zgłaszaniu roszczeń odszkodowawczych względem organizatorów w przypadku kontuzji.
 11. Uczestnicy imprezy poprzez akceptację regulaminu wyrażają nieodwołalną zgodę na to, aby ich wizerunek, imię i nazwisko zostały wykorzystane w celach marketingowych przez organizatorów imprezy.
 12. Z tytułu korzystania z wizerunku uczestnicy imprezy nie będą domagać się od organizatorów imprezy ani od innych podmiotów zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 13. Odpowiedzialność za osoby nieletnie biorące udział w imprezie biorą prawni opiekunowie.
 14. Impreza odbywa się w oparciu o zasadę fair-play.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz do ewentualnych zmian w regulaminie, a także do ewentualnego odwołania turnieju z przyczyn atmosferycznych, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową
 16. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do nie pozostawiania na miejscu imprezy żadnych przedmiotów. Uczestnicy są zobowiązani do utrzymania miejsca imprezy w czystości.
 17. Na terenie imprezy obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu i innych substancji odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających nie mają prawa wstępu na teren imprezy.
 18. W sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem-decyduje organizator .